Punksquad
Image default
Bedrijven

De vijf algemene methoden van onkruidbestrijding

De bestrijding van onkruid in de voedergewassenproductie kan een breed scala aan technieken omvatten. Toch kunnen vrijwel alle onkruidbestrijdingsmethoden in één of meer van de vijf hoofdcategorieën worden ingedeeld. De 5 algemene categorieën van onkruidbestrijding zijn:

  • Preventieve onkruidbestrijding
  • Culturele onkruidbestrijding
  • Mechanische onkruidbestrijding
  • Biologische onkruidbestrijding
  • Chemische onkruidbestrijding

Preventieve onkruidbestrijding

Preventieve onkruidbestrijding zoals bij Tielburger beschreven heeft betrekking op elke bestrijdingsmethode die erop gericht is te voorkomen dat onkruid zich in een geteeld gewas, een weiland of een kas vastzet. Voorbeelden van preventieve onkruidbestrijding zijn het gebruik van gecertificeerd onkruidvrij zaad, het transporteren van onkruidvrij hooi, het reinigen van landbouwwerktuigen voordat ze van de ene naar de andere locatie worden verplaatst en het screenen van irrigatiewater om te voorkomen dat onkruidzaden langs irrigatiesloten worden vervoerd.

Culturele onkruidbestrijding

Culturele onkruidbestrijding heeft betrekking op elke techniek waarbij de omstandigheden in het veld zodanig worden gehandhaafd dat het onkruid minder snel ingeburgerd raakt en/of in aantal toeneemt. Voorbeelden van deze onkruidbestrijding zijn gewasrotatie, het vermijden van overbegrazing van weilanden of grasland, het gebruik van goed aangepaste concurrerende voedergewassen en het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid.

Mechanisch onkruidbestrijding

Met mechanische onkruidbestrijding wordt elke techniek bedoeld waarbij gebruik wordt gemaakt van landbouwwerktuigen om onkruid te bestrijden. De meest gebruikte mechanische bestrijdingstechnieken zijn grondbewerking, maaien en gebruik van onkruidmachines.

Biologische onkruidbestrijding

Biologische onkruidbestrijding verwijst naar elke techniek waarbij natuurlijke vijanden van onkruidplanten worden gebruikt om de ontkieming van onkruidzaden of de verspreiding van gevestigde planten tegen te gaan. Dit is een snelgroeiend gebied van onkruidbestrijding met vele voorbeelden. Voorbeelden van biologische onkruidbestrijding zijn schapen voor de bestrijding van zandkruid of wolfsmelk, de cinnaber mot en de zandkruidvlooienkever voor de bestrijding van zandkruid, de chrysolirakever voor de bestrijding van Sint-Janskruid, en het gebruik van geiten voor de bestrijding van borstelhout op het land van herkomst.

Chemische onkruidbestrijding

Chemische onkruidbestrijding verwijst naar elke techniek waarbij een chemische onkruidverdelger wordt toegepast op onkruid of grond om de ontkieming of groei van de onkruidsoort onder controle te houden. In economische termen is chemische onkruidbestrijding een zeer grote industrie en er zijn tal van voorbeelden van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Veelvoorkomende voorbeelden van chemische onkruidbestrijding die worden gebruikt om onkruid in voedergewassen te bestrijden zijn 2,4-DB; EPTC; bromoxynil; en paraquat.

 

https://www.donatvanderhorst.nl/