Punksquad
Image default
Bedrijven

Je kind naar de peuterspeelzaal

Nadat je kind zijn of haar tweede verjaardag heeft gevierd, is hij of zij welkom op de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal is niet verplicht, meer je peuter heeft er wel heel veel aan en vindt het waarschijnlijk nog leuk ook. In een omgeving die helemaal veilig is kan je kind samen met leeftijdsgenoten spelenderwijs leren en dat ook nog een onder de professionele begeleiding van een of meerdere pedagogisch medewerkers.

 

Wat is het?

De peuterspeelzaal is een voorschool waar kinderen tussen twee en vier jaar een aantal dagdelen in de week kunnen spelen en leren. Je kunt zelf kiezen hoeveel dagdelen je je kind naar de peuterspeelzaal doet. Je kind leert er samenspelen door allerlei activiteiten. Deze activiteiten zijn een goede vorm van voorbereiding op de basisschool. Je kind komt op de peuterspeelzaal in een groep van ongeveer vijftien kinderen. Twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers dragen zorg voor deze groep. Een peuterspeelzaal werkt altijd volgens een pedagogisch beleidsplan en heeft een vast ritme. Dit geeft stabiliteit en een veilig gevoel aan je kind.

 

Wanneer?

Zoals net al gezegd kan je kind na zijn of haar tweede verjaardag naar de peuterspeelzaal. Dit kan tot dat je kind vier jaar oud is. Als je kind vier jaar oud is gaat hij of zij naar de basisschool. De tweede verjaardag is over het algemeen de normale richtlijn in Nederland, maar het kan verschillen per kinderdagverblijf wanneer je peuter welkom is.

 

Waarom?

De peuterspeelzaal is goed voor de ontwikkeling van je kind. Je kind ontwikkelt zich sneller in taal en in sociale vaardigheden. Bovendien went je kind eraan om samen te delen en in een groep te zijn. Verder leert je kind kleine conflicten zelf oplossen, luisteren naar anderen en voor zichzelf opkomen. Door je kind naar de peuterspeelzaal te brengen krijgt hij of zij een vast ritme. Dit maakt dat de peuterspeelzaal een mooie opstap is naar de basisschool. Je kind heeft hier namelijk ook een vast ritme. Door je kind hier al aan te laten wennen is de overstap straks veel minder groot.