Punksquad
Zakelijke dienstverlening

Veilig werken met vuur

Als er in een bedrijf met (open) vuur gewerkt wordt is het zaak dat dit zo veilig mogelijk geschiedt. Je kunt hiervoor zorg dragen als je een heetwerkwacht in dienst neemt. Een bedrijf zoals G4S kan deze wacht voor je verzorgen.

Werkzaamheden van de heetwerkwacht

Een heetwerkwacht heeft verschillende taken binnen een bedrijf, mede afhankelijk van wat voor werkzaamheden er plaatsvinden en met wat voor soort materialen er gewerkt wordt. Zij zorgen voor communicatie binnen een bedrijf maar ook voor controleren, alarmeren en rapporteren.

Inspecteren of de werkzaamheden op de juiste manier uitgevoerd worden

In de praktijk betekent dit dat een heetwerkwacht bekijkt hoe bepaalde werkzaamheden waarbij vuur aan te pas komt uitgevoerd worden en of dit wel volgens de regels gaat. Alles wat gesignaleerd wordt komt in een rapport te staan zodat er maatregelen genomen kunnen worden indien nodig. Als de werknemers niet op een veilige manier werken mag de heetwerkwacht ze daarop aanspreken zodat ze dit alsnog gaan doen. Daarnaast bekijkt de wacht of ze met de juiste veiligheidsproducten werken en er op de goede manier mee omgaan.

Ingrijpen indien nodig

Als zich toch een onveilige situatie mocht voordoen of er zelfs sprake is van gevaar kan de heetwerkwacht alarm slaan en de hulpdiensten contacteren. Daarnaast zorgen zij er ook voor dat de werknemers zo snel mogelijk in veiligheid gebracht worden en kan de werkplek zelfs tijdelijk afgesloten worden indien nodig. De heetwerkwacht volgt in principe het veiligheidsprotocol van de onderneming maar mag zelf beslissingen nemen die de veiligheid aangaan indien nodig. Mocht er brand uitbreken dan kan de heetwerkwacht alvast beginnen met blussen totdat de hulpdiensten aanwezig zijn en hij of zij deze te woord kan staan. De wacht vormt dan het eerste aanspreekpunt in geval van brand zodat de hulpdiensten meteen weten hoe het ervoor staat.